I kulisserna bakom miljö- och hållbarhetscertifieringen TCO Certified

Fler och fler datortillverkare väljer att få sina datorer och surfplattor miljö- och hållbarhetscertifierade med TCO Certified. Men vad betyder certifieringen i praktiken för tillverkare, miljö och konsumenter?

Globala mål, delningsekonomi och CO2-fotavtryck har blivit vardagsord och miljömärkningar som Svanen, Bra Miljöval och Krav har på allvar hamnat på folkets radar när de ska handla dagligvaror, skönhetsprodukter och – i allt högre grad – elektronik.

Det märks hos TCO Certified som står bakom den globala miljö- och hållbarhetsmärkningen för it-produkter:
”För några få år sedan var vi tvungna att arbeta hårt för att synas och öka kännedomen om vår certifiering – nu får vi jobba för att hänga med i takten i stället. Intresset har exploderat under de senaste fem åren och idag använder de allra flesta stora datortillverkarna vår märkning på åtminstone några av sina produkter”, säger Sören Enholm, CEO för TCO Development, den organisation som står bakom TCO Certified.

Lenovo: Stränga krav hjälper till

Den globala certifieringen har sina rötter i Sverige och har funnits i över 27 år. Lenovo är en av de tillverkare som tidigt fick upp ögonen för certifieringen och idag har en lång rad av deras produkter den här märkningen, bl.a. Lenovo Chromebook-datorer som används i många svenska grundskolor.

”Sedan 2000 har vi haft certifieringen på våra bildskärmar och AIO-datorer, och 2013 fick vi, som en av de första stora tillverkarna, vår första dator certifierad. Sedan dess har vårt sortiment med certifierade produkter vuxit stadigt och idag har vi kraven i åtanke redan under designfasen när vi utvecklar nya produkter”, säger Thomas Hedin, Environmental and Sustainability Affairs Manager för Lenovo i Norden.

I praktiken innebär certifieringen att Lenovo ska uppfylla stränga regler om bl.a. materialval, arbetsförhållanden, socialt ansvarsfull utvinning av råmaterial, återvinning och användarsäkerhet. T.ex. är vissa tungmetaller bannlysta i produkterna, medarbetarna får inte utsättas för farliga kemikalier, förpackningen ska kunna återvinnas och produkterna får t.ex. inte avge höga ljudnivåer eller farlig strålning. De ska dessutom ha en viss garanterad livslängd och ergonomisk design. Kraven gäller alltså både sociala och miljörelaterade faktorer.

”De tydliga kraven är faktiskt till stor hjälp. Om alla tillverkare skulle sätta upp riktlinjer inom området själva, skulle det bara bli förvirrande för konsumenterna, men också enormt resurskrävande för branschen. Det klart att det tar tid att ställa in produktionen i början, men på sikt är standardiseringen något positivt för vår verksamhet”, säger Thomas Hedin.

Miljökrav borde vara standard i upphandlingar

Kriterierna för certifieringen har ändrat sig med tiden och det kommer de göra även i fortsättningen. Varje år kontrollerar en tredje part att certifieringen är giltig vid besök på fabriker och hos underleverantörer, och säkerställer att produktionen fortsätter att uppfylla kraven. Var tredje år uppdateras och stramas dessutom kraven åt för att säkerställa att utvecklingen går i en fortsatt positiv riktning. Att uppfylla kraven enligt TCO Certified kräver alltså löpande uppdateringar och engagemang.

TCO_certificate_article

Därför bör certifieringen även ingå som ett krav i många fler såväl offentliga som privata upphandlingar, anser Sören Enholm från TCO Development: ”Det skapar en mer rättvis konkurrens om alla tillverkare omfattas av samma hållbarhetsstandarder. I Sverige är certifieringen redan ett krav i väldigt många både offentliga och privata upphandlingar, och den utvecklingen tror jag att vi kommer att se även på andra ställen.”

Thomas Hedin, Environmental and Sustainability Affairs Manager för Lenovo i Norden, stödjer förslaget om att ha certifieringen som krav i fler upphandlingar: ”Det som på allvar gör skillnad i kampen för en grönare it-bransch är krav i stora upphandlingar. Det ger tillverkarna ett ekonomiskt incitament till att få sina produkter certifierade, och DET är något som alla kan förstå.”

Läs mer om Lenovo Chromebook-datorer och se vårt sortiment här

soren-enholm-color

Sören Enholm, CEO för TCO Development, organisationen bakom TCO Certified

”Intresset har exploderat under de senaste fem åren och idag använder de allra flesta stora datortillverkarna vår märkning på åtminstone några av sina produkter” berättar Sören Enholm, CEO för TCO Development, den organisation som står bakom TCO Certified.

Office 2020

Build the workplace of the future.