Gaming kan være et fantastisk verktøy i grunnskolen

Ord som gaming, Fortnite og e-sport er i ferd med å bli vanlige i norske grunnskoleklasser. Håndtert på riktig måte – og med riktig utstyr – kan det være et kraftig undervisningsverktøy, sier en IT-didaktisk konsulent.

Dataspill og e-sport har vokst veldig de siste årene. Dette gjelder både i media, med e-sportlag som Astralis som vinner verdensmesterskap, og hjemme på barnerommene, der Fortnite og Counter-Strike har blitt favorittaktiviteter blant barn og ungdommer.

Dataspill begynner også å spille en viktigere rolle i grunnskolen, og brukt på riktig måte kan dataspill være et kraftig pedagogisk og didaktisk verktøy som kan bidra til å forme unge mennesker både faglig og sosialt.

Dette ifølge Andreas Binggeli, IT-didaktisk konsulent hos Senter for læremidler ved Københavns Professionshøjskole, som hjelper lærere med å utforske nye digitale læringsverktøy som kan brukes i undervisningen. Her regnes dataspill som et verktøy som kan brukes til mange forskjellige oppgaver i barneskolen.

«Skolen handler ikke lenger bare om matematikk, dansk og geografi. Det er en utdatert tankegang. I 2019 bygger undervisningen på bestemte formål. Barn og ungdom skal altså ikke bare utvikle seg i hvert enkelt fag, men må også utvikle andre ferdigheter gjennom undervisningen, sier Andreas Binggeli.

Dataspill kan for eksempel brukes som et verktøy for problemorientert læring: Det populære spillet FIFA kan brukes til å forstå statistikk, byggespillet Minecraft til å lære om romslig kreativitet og samarbeid og strategispillet StarCraft til ressursforståelse og økonomi.

Fortnite gjør unge mennesker bedre til å samarbeide

Andreas Binggeli trekker spesielt frem det populære spillet Fortnite, som ved første øyekast ser ut som en fargerik slagmark, hvor det handler om å bli den siste overlevende. Men spillet kan bidra til å forbedre de unges samarbeidsevner, ifølge Andreas Binggeli. Evner som ikke bare er nyttige i undervisningen, men også i utviklingen mot å bli voksen.

«Å spille Fortnite er en fantastisk god måte å lære seg å samarbeide på. Spillet går så raskt at hvis du ikke samarbeider, planlegger og tenker fremover, dør du umiddelbart. Å utvikle en strategi, følge den, samarbeide og opprettholde lagånden er ferdigheter som unge trenger i det 21. århundre», sier Andreas Binggeli.

Det samme mener Kirsten Haase. Hun er utdanningsdirektør i Gladsaxe kommunes skoleavdeling, med spesielt ansvar for teknologiforståelse. På Gladsaxes skoler brukes dataspill blant annet som et verktøy for å skape et motiverende, moderne og inkluderende læringsmiljø.

«Det interessante med spill er at de kan øke elevenes ønske om å lære noe. Spill brukes som en metode, men fungerer også som motivasjonsfaktor, ettersom spill er en så stor del av livet til barn og ungdommer. Spill bidrar til å gjøre læringsmiljøet engasjerende for dem – ofte gutter – som er helt rå på spill og derfor også flinke til å legge strategier, samarbeide og kommunisere, ofte både på dansk og engelsk. Gjennom spill har de utviklet kompetanse som de ellers ikke får vist klassekameratene og læreren. Så spill kan også være måte å vise frem sine sterke sider på for barn og unge som ellers ikke får muligheten til det», sier Kirsten Hasse. Hun hevder at hvis lærerne velger de riktige spillene, kan de både utvikle aktuell kompetanse, faglig innhold og stimulere læringslysten hos elevene.

Krever kompetanse og utstyr

Hvis en utdanningsinstitusjon vurderer å bruke dataspill i undervisningen, er det viktig å ta det på alvor og ikke tvinge lærerne til det, mener Kirsten Haase.

«Vi utdanner alle våre pedagogiske ledere og ansatte i teknologiforståelse, og vi oppfordrer lærerne våre til å jobbe med spill og spilldesign i undervisningen hvis de har motet og kompetansen som kreves. Men vi krever ikke at det skal være en del av undervisningen. Ikke alle lærere kan eller vil, og det må respekteres, fordi spill må tas på alvor. Det er et kraftig verktøy som de rette lærerne kan oppnå gode resultater med.»

Hun støttes av Andreas Binggeli, som synes det er viktig at man fra starten av har et faglig mål med spillene og tenker på hva hvert spill kan brukes til.

«Samtidig er det viktig å ha støtte fra IT-avdelingen på skolen, slik at du vet at skolens nettverk kan håndtere at for eksempel en hel klasse spiller. Det samme gjelder datamaskiner og maskinvare: Du må være sikker på at skolens datamaskiner faktisk kan håndtere spillene du vil bruke i undervisningen. Ellers faller det hele i grus», sier Andreas Binggeli.

Dataspill kan være et kraftig pedagogisk og didaktisk verktøy som kan bidra til å forme unge mennesker både faglig og sosialt.

«Du må være sikker på at skolens datamaskiner faktisk kan håndtere spillene du vil bruke i undervisningen. Ellers kommer det ikke til å fungere.» Andreas Binggeli, IT-didaktisk konsulent hos Senter for læremidler ved Københavns Professionshøjskole.

Dataspill kan være et kraftig pedagogisk og didaktisk verktøy som kan bidra til å forme unge mennesker både faglig og sosialt.

”Du må være sikker på at skolens datamaskiner faktisk kan håndtere spillene du vil bruke i undervisningen. Ellers kommer det ikke til å fungere.” Andreas Binggeli, IT-didaktisk konsulent hos Senter for læremidler ved Københavns Professionshøjskole.

Office 2020

Build the workplace of the future.