Wilt u dronetechnologie gebruiken? Dan kan 2017 zomaar uw jaar worden.

Brid-Aine Parnell

12/02/2017

Onduidelijkheid omtrent regels en wetgeving op het gebied van dronegebruik zijn een hindernis geweest voor de voorspelde explosieve groei binnen de industrie. Momenteel wordt in verschillende Europese landen en EU-organen gewerkt aan specifieke wetgeving voor drones. Er wordt onder andere gekeken naar gebruikersvergunningen, bestraffing van misbruik en verkeersmanagement. De verwachting is dat de markt hierdoor open zal gaan voor investeringen en samenwerkingsverbanden.

Het lijkt erop dat in 2017 er eindelijk een einde gaat komen aan de warrige regelgeving rondom drones. In Europa wordt hard gewerkt aan een nieuwe wetgeving, waardoor de snel groeiende sector aantrekkelijker zal worden voor grote investeringen.

De drone-industrie bevindt zich in een interessante fase. Al geruime tijd voorspellen experts een explosieve groei en vroege voortekenen wezen op de juistheid van die verwachting. Maar vanwege de ontelbare onopgeloste regelgeving kwesties rond het gebruik van onbemande luchtvaartuigen (Unmanned Aerial Vehicles, of UAV’s) is het tot nu toe een nogal onzeker investeringsdoel gebleken. De industrie wordt gehinderd door allerlei onbeantwoorde vragen die uiteenlopen van wie het gebruik van UAV’s moet reguleren en wie er gaat over de controle van het luchtruim tot hoe piloten moeten worden gemonitord.

Europa is klaar voor beelden vanuit de lucht

Maar de onzekerheden lossen langzamerhand op. Eind vorig jaar kondigde het Verenigd Koninkrijk aan dat alle dronebezitters in de toekomst verplicht zijn zich te registreren en een vliegveiligheidstest moeten uitvoeren, vergelijkbaar met het theorie-examen voor het rijbewijs. De Britse regering werkt dit voorstel momenteel verder uit en denkt ook na over zwaardere straffen voor het vliegen in no-flyzones.

In Frankrijk voert het nationale postbedrijf La Poste momenteel tests uit met pakketbezorging via drones. Dat gebeurt eenmaal per week langs een vaste route van vijftien kilometer. En de Zweedse regering is van plan om de vergunning die dronegebruikers moeten hebben om te mogen vliegen met een UAV met camera, te schrappen. Een regel die nu in feite een verbod betekent op drones.

Volgens Andrew Charlton, executive director van DAE (Drone Alliance Europe), wordt 2017 een historisch jaar voor wetgeving in heel Europa.

“De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie werken momenteel aan hervorming van de EASA-basisregelgeving (European Aviation Safety Agency) uit 2008.

“In het relevante gedeelte over basisregelgeving in de conceptversie wordt op hoog niveau een Europees raamwerk met betrekking tot drones vastgesteld. Dat is een veelbelovende eerste stap richting een stabiele Europese dronemarkt. Onderhandelingen tussen de drie partijen staan gepland voor midden februari, en midden 2017 moet er een eindovereenkomst klaarliggen”, vertelt hij.

Duidelijke regels maken de weg vrij voor groei

Door transparante regelgeving kan de beloofde bloei voor de sector beginnen. Volgens Sue Wolfe, directeur bedrijfsontwikkeling voor ARPAS-UK (Association of Remotely Piloted Aircraft Systems, United Kingdom), worden UAV’s nu al voor veel meer activiteiten ingezet dan een aantal jaren geleden.

“Dronegebruik wordt steeds normaler in onze maatschappij. Mensen vinden het gewoon handige hulpmiddelen. Het aantal leden van ARPAS-UK (commerciële bedrijven die zich bezighouden met drones) is het afgelopen jaar met 300 procent toegenomen. Dat zegt iets over de grote verandering die op stapel staat”, zegt Wolfe.

“Een recent onderzoek onder leden liet een aanzienlijke verandering zien in gebruikstoepassing van drones: een verschuiving van tv, film en media naar de inspectie van gebouwen en bouwwerken en andere vormen van industrieel gebruik. Milieutoepassingen winnen ook snel aan populariteit, bijvoorbeeld om te bepalen wat de impact is van klimaatverandering, zoals bij werkzaamheden aan waterkeringen of om de populatie van bepaalde dieren in de gaten te houden. Daarbij worden vaak nooit eerder gebruikte en kosteneffectievere methoden ingezet.

“Drones worden niet alleen meer gebruikt om informatie te verzamelen. We zien ook voordelen van drones op humanitair gebied. Neem bijvoorbeeld het toenemende gebruik voor bezorging van medische producten naar afgelegen gebieden. Maar drones kunnen ook worden ingezet om verkeersopstoppingen op drukke westerse wegen te omzeilen.”

Voordelen van samenwerken

De SESAR Joint Undertaking – een pan-Europese publiek-private samenwerking die werkt aan een hoogwaardige beheerstructuur voor luchtverkeer binnen heel Europa – verwacht dat er in 2050 400.000 UAV’s worden gebruikt voor commerciële en overheidsdoeleinden. Nu het gebruik van drones toeneemt, moeten de regels verder worden aangepast zodat we maximaal kunnen profiteren van de groei.

“De EU moet bijdragen aan de ontwikkeling van een betaalbaar interoperabel UTM-framework (Unmanned Traffic Management) dat moet zorgen voor een veilige integratie van toenemende activiteiten op het gebied van drones”, zegt Charlton van de DAE.

“Een dergelijk systeem zorgt niet alleen voor blijvend vertrouwen in de betrouwbaarheid en veiligheid van droneactiviteiten. Het zal ook betekenen dat geavanceerde toepassingen kunnen worden ontwikkeld die bijdragen aan breder economisch succes en banengroei binnen de sector. Een belangrijk onderdeel is om te zorgen voor een eenvoudig en betrouwbaar registratiesysteem waarmee politie en andere handhavingsinstanties dronegebruikers kunnen opsporen die in overtreding zijn geweest.

“Als laatste moet de EU een regelgevingskader opstellen voor het flexibele gebruik van gelicentieerde en niet-gelicentieerde dronetechnologie en mogelijkheden voor gedeeld spectrumgebruik.”

Het werk is nog niet klaar. Maar regeringen wereldwijd en binnen Europa zetten stappen in de juiste richting om dronegebruik te legaliseren. Als dat eenmaal zover is, zal niks de voorspelde groei in de sector nog in de weg staan. Er is daarom geen betere tijd om na te denken over investeren en samenwerken dan nu.

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het kantoor in 2020

Wat organisaties van de 21e eeuw moeten weten.