Groene technologie – ben je klaar voor de toekomst van duurzaam computergebruik?

Duurzaam computergebruik maakt een snelle verandering door, nu het bewustzijn enorm is toegenomen. Inkoopbeslissingen laten leiden door een groen bewustzijn was eerst een symbolisch gebaar, maar wordt steeds meer een zakelijke – en soms ook juridische – eis.

Bij de implementatie van duurzame apparatuur wordt steeds gesproken van ‘duurzaam’ of ‘groen computergebruik’, maar het is hetzelfde. Het gaat erom een milieuvriendelijke ICT-infrastructuur te creëren. Groene technologie moet efficiënt en effectief werken, en moet minimale of idealiter helemaal geen gevolgen voor het milieu hebben.

Zogenaamd is natuurlijk iedereen voor groen computergebruik. San Murugesan zei het een paar jaar geleden zo: “We hebben de juridische, ethische en sociale verplichting om onze IT-producten, toepassingen, diensten en gewoonten te vergroenen”, (Harnessing Green IT, 2008).

En in hun artikel Green Computing: From Current to Future Trends stellen Tariq Soomro en Muhammad Sarwar: “Organisaties beseffen dat hun energieverbruik in combinatie met de herkomst van deze energie in grote mate verantwoordelijk is voor de uitstoot van broeikasgassen.”

“In het verleden lag de nadruk op efficiënt computergebruik en werden IT-apparatuur en infrastructuurdiensten gezien als voordelig en beschikbaar”, vervolgen Soomro en Sarwar. “Nu wordt de infrastructuur steeds meer het knelpunt in IT-omgevingen en dit komt door toenemende computerbehoeften, stijgende energiekosten en de opwarming van de aarde. Deze verschuiving is een grote uitdaging voor de IT-sector.”

Groene technologie: een snel veranderende toekomst in Europa

Voor IT-afdelingen in Europa wordt de uitdaging voor ICT-professionals om geloofwaardige groene computeroplossingen te leveren de komende jaren steeds groter.

Misschien wel de grootste zorg voor het bedrijfsleven is de enorme stijging in de wereldwijde vraag naar energie. Volgens het Stappenplan Energie 2050 van de Europese Commissie hebben Europese bedrijven nog minstens 15 jaar te maken met stijgende energiekosten.

Bovendien kunnen Europese bedrijven te maken krijgen met extra overheidsheffingen als zij de milieu-effecten van hun infrastructuur niet inperken. In Europa verwacht men in het algemeen veel van overheidsingrijpen. (In dit rapport over klimaatverandering van de Europese Commissie uit 2011 bleek dat meer dan de helft van de Europese burgers klimaatverandering zien als een van de grootste wereldproblemen, een groter probleem dan de economische situatie. 20% van de Europeanen vindt klimaatverandering het grootste probleem.)

Groene technologie: hoe kun je investeren in duurzame technologie

Bij investeringen in groene technologie moet je meteen bedenken hoe je om te beginnen duurzame ICT-producten definieert.

Het meest bekend voor IT-professionals is nog steeds ENERGY STAR. Het verwijst naar een vrijwillig labelingsprogramma dat het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en het Amerikaanse Ministerie van Energie in 1992 introduceerden. Een bedrijf mag pas meedoen aan het ENERGY STAR-programma als een hooggeplaatste persoon van het bedrijf in het openbaar belooft dat het bedrijf de energie-efficiëntie zal verbeteren.

Er is een soort technologische wapenwedloop aan de gang met bedrijven die nog grotere, nog krachtigere en nog efficiëntere apparatuur ontwikkelen. Dus als groen een factor voor aanschaf is, is het de moeite waard de ENERGY STAR Most Efficient-prijzen in de gaten te houden. Volgens het EPA is deze prijs “een nieuw middel om producten te onderscheiden die zeer energie-efficiënt zijn en het nieuwste in technologische innovatie leveren”.

Zo verleende het EPA in 2014 de productaanduiding ENERGY STAR Most Efficient aan twee Lenovo-schermen: de ThinkVision LT2223d Wide en de ThinkVision LT2452p Wide. Beide schermen zijn zuiniger dan voorgeschreven in de huidige ENERGY STAR 6.0-normen voor energieverbruik en kunnen langdurige besparingen opleveren (zie Product Carbon Footprint for a Typical Lenovo Monitor.)

Groene IT: de kosten en de ROI berekenen van duurzaam computergebruik

Organisaties kunnen alleen effectief investeren in groene technologie als zij hun CO2-voetafdruk (PCF) kunnen berekenen. Dit is nog steeds verrassend lastig. In deze Product Carbon Footprint Strategy, gepubliceerd door Lenovo, staat: “Er zijn talloze en soms vrijwel onoverkomelijke hobbels voor de berekening van een nauwkeurige CO2-voetafdruk voor ICT-producten, vooral wanneer je de gegevens wilt gebruiken om producten met elkaar te vergelijken.” Het is een enorme uitdaging om betrouwbare gegevens uit meerdere geografische gebieden te verzamelen en te compileren met een voortdurend veranderende ICT-productportfolio.

Wanneer een organisatie gegevens over zijn CO2-voetafdruk heeft, is het lastig voor ICT-managers om deze effectief te gebruiken. Door alle verschillende normen en metingen zijn concurrerende producten moeilijk te vergelijken. Momenteel werkt de ICT-sector aan een gemeenschappelijk CO2-voetafdrukkader waardoor het meten van PCF eenvoudiger wordt.

Bijvoorbeeld het MIT Product Attribute to Impact Algorithm (PAIA) wordt ondersteund door belangrijke ICT-providers. De hoop bestaat dat PAIA de sector als geheel in staat stelt een standaardmethode te ontwikkelen voor de evaluatie van de CO2-voetafdruk van producten. Op de korte termijn stelt PAIA deelnemende bedrijven in staat tools te ontwikkelen zoals de Lenovo Energy Calculator, waarmee de jaarlijkse kosten voor verschillende IT-configuraties kunnen worden geraamd. Naar verwachting zullen dergelijke tools steeds meer worden gebruikt in het ICT-beslissingsproces.

Gezien de stijgende energiekosten en de toenemende Europese wetgeving met betrekking tot de CO2-voetafdruk, is het zakelijk gezien zinvol het energieverbruik van ICT-aankopen te analyseren.

Afbeelding met dank aan: Calculating MachineGreen

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het kantoor in 2020

Wat organisaties van de 21e eeuw moeten weten.