Waarom zijn de Nederlanders de gelukkigste werknemers van Europa?

Think Progress-team

11/02/2015

Nederlandse werknemers zijn officieel de gelukkigste werknemers van Europa. Wat is het geheim van de ‘Nederlandse methode’ en kunnen we werknemers gelukkiger maken door hun voorbeeld te volgen?

Volgens onderzoek van het iOpener Institute zijn Nederlandse werknemers de gelukkigste van Europa. Werknemers in Nederland zijn 57,2 % van hun tijd gelukkig, veel vaker dan Zwitsers (36,8%), Italianen (37,2%) of Duitsers (37,4%). Britse werknemers doen het iets beter:  iOpener meldt dat de Britten 42,4% van de tijd op hun werk gelukkig zijn.

Hoewel je in elk kantoor en elke winkel wel een chagrijn hebt, is het vervelend dat de meeste Europese werknemers het merendeel van hun tijd op het werk ongelukkig zijn.

Personeel: geluk en prestaties

Is een CEO verantwoordelijk voor het geluk van zijn werknemers? Zeker, geen enkele CEO zal er prat op gaan een ongelukkig bedrijf te leiden, maar is het de moeite waard te investeren in een vrolijker werkomgeving? Een geluksgevoel heeft natuurlijk gevolgen voor de resultaten.

“Uit de gegevens die we hebben verzameld van 32.000 respondenten blijkt dat werknemers die het gelukkigst op hun werk zijn, 80% van hun werktijd met hun werk bezig zijn”, aldus Jessica Pryce-Jones, mede-oprichter en partner van iOpener. Daarentegen zijn de ongelukkigste werknemers maar 40% met hun werk bezig.

Wanneer je verder graaft in het onderzoek blijkt dat de gelukkigste werknemers tien keer minder met ziekteverlof gaan, zes keer zo betrokken zijn, twee keer zolang willen blijven en tweemaal zo productief zijn als hun ongelukkige collega’s.

Het onderzoek van iOpener vloeit voort uit talloze wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s naar tevredenheid van werknemers. Het onderzoek ‘Do Happy Workers Work Harder?’ (Michael Argyle, 1989) onthulde “een bescheiden positief verband met productiviteit, ziekmeldingen en personeelsverloop”. Argyle merkte ook op dat “deze verbanden meestal sterker zijn bij witteboordenpersoneel”.

En als je nog verder gaat, lijkt niet alleen productiviteit en tijdmanagement te verbeteren naarmate werknemers gelukkiger zijn. Er wordt ook minder gesaboteerd, gestolen en opzettelijk slecht werk geleverd, en er worden minder geruchten en roddels verspreid om problemen te veroorzaken (Mangoine en Quinn, 1975).

Nederlands geluksgevoel op de werkplek creëren

Het begrip ‘geluk’ is een weinig concrete term, en we kunnen het die  CEO’s nog wel vergeven als ze niet meteen een tevredenheidsstrategie aankondigen. Maar afgezien van alle andere vragen: hoe meet je geluk, en hoe moet je dit verbeteren?

En nog belangrijker: waarom zijn Nederlanders zoveel gelukkiger dan Duitsers, Britten en Italianen? Moeten CEO’s iets leren van de Nederlandse aanpak van werk en een vergelijkbare strategie implementeren?

Geluk meten op het werk

iOpener meet geluk door het te ontleden in aparte aspecten, zoals erkenning, respect en tijd dat je gefocust bent op het werk. Ook negatieve indicatoren worden geteld, zoals de kans dat iemand ontslag neemt of zich ziek meldt. De iOpener-vragenlijst People and Performance (iPPQ) geeft een goed beeld van de manier waarop de Work Index 2014 is gemaakt.

Deze gegevens worden gebruikt om vijf belangrijke factoren te definiëren waarop volgens iOpener geluk op het werk is gebaseerd: bijdrage, overtuiging, cultuur, toewijding en vertrouwen.

Waarom is de Nederlandse werknemer gelukkiger?

Dus de wetenschap en de methodologie lijken te kloppen, waarmee we weer terug zijn bij de vraag “Waarom de Nederlanders?”.

Eén ding is zeker: het gaat niet om geld. Nederlandse werknemers hebben een hoger salaris dan gemiddeld, maar het loon in Nederland is lager dan in Engeland (Bron: Centraal Bureau voor de StatistiekONS) en veel lager dan in Zwitserland of Denemarken. Maar het Nederlandse salaris is niet veel beter dan in Duitsland (waar de werknemers veel ongelukkiger zouden zijn).

Er komen meer verschillen naar voren als je de balans tussen werk en privé in Nederland onderzoekt. De Nederlanders hebben een kortere werkweek: vier dagen lijkt gebruikelijk. Dit is deels een gevolg van de wetgeving: de Europese arbeidstijdenrichtlijn legt een werkweek van maximaal 48 uur op voor elke lidstaat met uitzondering van Groot-Brittannië en Malta. De Nederlandse wetgeving gaat een stapje verder: niemand mag meer dan 9 uur per dag of 45 uur per week werken, en niet meer dan 2.080 uur per jaar.

De Nederlandse vakanties zorgen voor gelukkige werknemers

Nederlandse bedrijven hebben ook een interessante aanpak van vakantie. Het aantal vakantiedagen komt redelijk overeen met de aantallen van de andere landen in Europa (Nederlandse bedrijven moeten minimaal 20 vakantiedagen per jaar geven, terwijl de meeste werkgevers een vijfde week geven).

Wat echt afwijkt, is het concept van ‘Vakantiegeld’. In plaats van een kerstbonus betalen de meeste bedrijven in de zomer een extra bedrag om de vakantie mee te betalen (boven het betaalde verlof). Vakantiegeld bedraagt 8% van het brutoloon en wordt meestal eind mei uitgekeerd.

Deze zomerbonus, in plaats van de in de meeste Europese landen traditionele winterbonus zou een reden voor de Hollandse tevredenheid kunnen zijn. Als je blije werknemers wilt hebben, kan een bonus om vakantie te vieren wel eens beter zijn dan een bonus om cadeautjes te kopen.

Dus hoe doen zij het? Er zijn duidelijk factoren die helpen – zoals een kortere werkweek en een beter moment om bonussen uit te keren – maar in feite is er niet één duidelijke reden. De Nederlanders scoren hoog op alle vijf belangrijke factoren van iOpener, wat erop zou wijzen dat de Nederlanders er gewoon in zijn geslaagd hun werkervaring als geheel te verbeteren.

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het kantoor in 2020

Wat organisaties van de 21e eeuw moeten weten.