Laat de publieke sector BYOD vallen?

Clare Hopping

05/12/2017

De particuliere sector is dol op BYOD, maar er lijkt relatief weinig animo te zijn onder beleidsbepalers in de publieke sector. Wat zou de reden zijn? En hoe kunnen we een positieve ommekeer in deze houding teweegbrengen?

Het gebruik van eigen apparaten (Bring Your Own Device, BYOD) wordt op grote schaal omarmd door de particuliere sector. Naar schatting maakt 74 procent van de bedrijven er gebruik van of is dat in de nabije toekomst van plan, maar de publieke sector lijkt dat enthousiasme niet te delen.

Recente inzichten geven aan dat maar liefst de helft van de lokale bestuurslichamen in Londen geen BYOD-beleid heeft geïmplementeerd. De vraag dringt zich op: ‘Waarom?’.

BYOD wordt alom wordt aangeprezen vanwege de voordelen die het biedt (en niet alleen financieel), dus waarom deinzen de IT-afdelingen binnen de publieke sector ervoor terug?

Onmiskenbaar aan de top van de bezwarenlijst staat de beveiliging.

Beveiliging

Nadat zich alleen al dit jaar enkele gevallen van gegevensinbreuk hebben voorgedaan die veel publiciteit trokken, is het best te begrijpen waarom IT-afdelingen huiverig staan tegenover alle potentiële oplossingen die het risico dat hen hetzelfde overkomt verhogen.

Verbinding maken met openbare wifi-hotspots, het installeren van malware en andere risico’s staan hoog op de lijst met beveiligingsbezwaren tijdens discussies over BYOD. Deze problemen roepen grote weerstand op bij publieke diensten – die toch al krap bij kas zitten – in verband met de mogelijke gevolgen als er iets misgaat.

En de donkere wolk van de nieuwe AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) legt nog meer gewicht op de zwaarbelaste schouders van IT-afdelingen in de publieke sector, waardoor de marge voor fouten nog krapper wordt dan voorheen.

Met de nieuwe voorschriften worden nog meer gegevens wettelijk beschermd en moet een hoger beveiligingsniveau worden gehanteerd voor gevoelige persoonlijke gegevens. Dit kan voor enorme complicaties zorgen voor IT-afdelingen die op zoek zijn naar mogelijkheden om BYOD te integreren in hun plannen.

Toestemming

Een ander probleem dat wordt genoemd heeft betrekking op normen. Beslissen wie voldoet aan de normen om eigen apparaten te mogen gebruiken voor het raadplegen en verzenden van mogelijk zeer gevoelige gegevens is geen eenvoudige taak. En wanneer de juiste keuzen eenmaal zijn gemaakt, kan het informeren van het personeel over wat ze wel en niet mogen doen voor nog meer verwarring zorgen, en zelfs tot problemen leiden met betrekking tot disciplinaire maatregelen en naleving.

Hardware-integratie

Een ander punt van zorg is de hardwarepariteit. Hoe kunnen IT-specialisten zorgen voor een consistente ervaring voor iedereen en tegelijkertijd zorgen dat zich geen lekken of schendingen voordoen, wanneer zoveel verschillende apparaten worden gebruikt? Homogeniteit van hardware kost geld, maar geeft wel de nodige gemoedsrust – en daar ontbreekt het vaak aan wanneer BYOD wordt gebruikt.

Kosten

De kosten voor de individuele gebruiker kunnen ook een probleem vormen bij BYOD. Salarisplafonds, gebrek aan concurrerende salarissen en een algemeen geldgebrek kunnen ertoe leiden dat sommige werknemers in de publieke sector terechtkomen in de weinig benijdenswaardige positie waarin van hen wordt verwacht dat ze hun eigen hardware regelen (en betalen). Bovendien zal de hardware waarschijnlijk veel sneller verslijten dan wanneer deze alleen maar wordt gebruikt voor gangbare persoonlijke toepassingen. 

Voordelen van BYOD

Een van de grootste pluspunten voor IT-beleidsbepalers is uiteraard geld. BYOD kan een fortuin besparen, maar het is belangrijk dit zorgvuldig af te zetten tegen de risico’s.

Er hoeven geen grote aantallen apparaten meer te worden ingekocht, dus de besparingen lijken in eerste instantie aantrekkelijk. Maar wanneer ze worden afgezet tegen mogelijk hogere uitgaven voor IT-ondersteuning, vallen ze uiteindelijk misschien toch wel wat tegen.

Zelfs met een verhoogde inzet van IT-personeel zijn de besparingen aanzienlijk. De kosten van een apparaat vallen echter in het niet vergeleken met de kosten voor trainings- en opleidingsoplossingen voor bedrijfshardware.

Vertrouwdheid met hardware is een ander geweldig algemeen pluspunt van een goed geïmplementeerd BYOD-beleid. Personalisatie van en vertrouwdheid met hardware kan alleen maar leiden tot productiever personeel en minder kopzorgen voor IT-personeel. 

Is verandering op til?

Door de beveiligingsproblemen, gepaard met een endemische angst voor veranderingen bij velen in de publieke sector, zal de weerstand tegen BYOD en de voordelen ervan voorlopig nog wel aanhouden.

Maar gelet op het feit dat BYOD hard op weg is om zich te ontwikkelen van een industrie van $67 miljard tot een industrie van $181 miljard aan het einde van 2017, wordt het steeds moeilijker om eraan voorbij te gaan.

Succesverhalen van publieke diensten die de filosofie hebben omarmd en daarvan de vruchten hebben geplukt, zullen de discussie waarschijnlijk een positieve draai geven – in de toekomst. En de fouten die worden gemaakt door organisaties die BYOD implementeren, geven organisaties die nu nog de kat uit de boom kijken iets om over na te denken bij het opstellen van hun eigen strategie en het overwegen van hun opties.

Verandering vindt echter zelden van de ene op de andere dag plaats, en hoewel we nog steeds de typische terughoudendheid waarnemen bij overheidsinstellingen, zijn de eerste dominostenen al om. Dit betekent dat de verspreiding van BYOD in de openbare sector waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd is.

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het kantoor in 2020

Wat organisaties van de 21e eeuw moeten weten.