Het derde platform: van belofte naar realiteit

Think Progress-team

12/05/2017

In 2020 gaan bijna alle strategische IT-investeringen naar oplossingen op het derde platform. Dat stelt in elk geval IDC, het onderzoeksbureau dat de term ‘derde platform’ lanceerde als parapluterm voor vier belangrijke motoren achter actuele technologische ontwikkelingen.

Volgens veel kenners van het derde platform is nu het moment om de sprong te wagen. Wie dat niet doet, riskeert in de achterhoede te blijven hangen. Het derde platform is niet langer de volgende grote innovatie, maar de realiteit. Het transformeert bedrijfstechnologieën en evolueert in hoog tempo. Heeft jouw IT-team al een mobiele strategie opgezet, analyses van big data geïntegreerd, technologie voor sociale platforms ingevoerd en oplossingen in de cloud geïmplementeerd? Als het antwoord op een van deze vragen ‘nee’ luidt, kun je maar beter geen tijd meer verliezen.

Zo kunnen we kort de boodschap samenvatten die IDC-hoofdanalist Frank Gens tijdens de IDC-conferentie Directions 2017 in Boston overbracht. Volgens hem zijn er nu twee belangrijke vragen waar de technologiesector een antwoord op moet vinden:

– Wanneer bereikt de digitale-transformatie-economie (DX-economie) voldoende schaalgrootte?

– Wat hebben bedrijven nodig om de DX-economie te laten groeien en er vorm aan te geven?

Het antwoord op beide vragen hangt af van de wijze waarop bedrijven derde-platformoplossingen hebben geïmplementeerd. Zonder deze technologie valt niet te verwachten dat plannen voor digitale transformatie veel vaart krijgen.

Het nieuwe gezicht van DX

De digitale transformatie steunt op twee aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn: technologie en bedrijfsprocessen. Aan de technologische kant worden mobiliteit, big data, social en cloud – de hoofdpilaren van het derde platform – voortgestuwd door katalysatoren als cognitieve kunstmatige intelligentie, virtual reality en het Internet of Things (IoT). Voor wat betreft het bedrijfsleven moeten ondernemingen hun aandacht richten op de processen die met het derde platform in beweging kunnen worden gezet: nieuwe diensten, nieuwe manieren van werken en nieuwe manieren om klanten te bereiken en te behouden.

“Het is fantastisch dat we vandaag de dag deze opwaartse spiraal in de markt zien,” aldus Gens in zijn keynote-speech op de openingsdag. “Derde-platformtechnologieën maken al deze digitale transformaties mogelijk op bedrijfsniveau. Hoe meer digitale transformatie we zien, hoe meer die wordt gestimuleerd door deze platformtechnologieën. Het grote vliegwiel van groei en vraag en innovatie is dus nog niet eens op volle snelheid.”

De horizon ligt vlak voor ons

Deze visie wordt onderbouwd in het IDC-rapport Worldwide IT Industry 2017 Predictions. Een van de voorspellingen hierin is dat in 2019 bijna 75 procent van de IT-investeringen naar derde-platformtechnologieën gaat. Dit is echter een herziening van een eerdere uitspraak. In 2016 luidde de voorspelling van IDC nog dat deze stijging lager zou zijn en er langer over zou doen: 60 procent in 2020.

Wat is de reden van deze bijstelling? Wat onder de parapluterm ‘derde platform’ valt, geldt nu niet meer als opkomende technologie. Het is de standaard geworden voor veel bedrijven die hun concurrentievoordeel willen veiligstellen. En daarnaast wordt het steeds vaker geïmplementeerd; het groeipercentage is twee keer zo hoog als de IT-sector als geheel. Hieraan liggen innovaties op alle gebieden van derde-platformtechnologie ten grondslag.

Sociale technologie

Ondernemingen zijn al bijna een decennium bezig met het invoeren van technologie voor sociale platforms. Door zaken als VoIP-diensten (Voice over Internet Protocol) en sociale media veranderen ondernemingen de manier waarop potentiële klanten toegang hebben tot informatie. In combinatie met oplossingen in de cloud en op mobiele apparaten betekent dit dat informatie toegankelijk is binnen een stabiel framework, op apparaten die de gebruiker zelf kiest.

En waarin zit de grote sprong voorwaarts? In virtual reality, waarmee sociale technologieën nog meeslepender worden. Als we denken dat we iets zelf ervaren, houden we tot 80 procent van de informatie vast. En dat biedt enorme marketingmogelijkheden.

Mobiele apparaten

Het principe achter de mogelijkheden van het derde platform is dat we vanaf allerlei apparaten toegang hebben tot big data. Denk bijvoorbeeld aan onmiddellijke analyses van de laatste campagne, telewerken en zelfs leren in of buiten een onderwijsomgeving via een tablet. En met de opkomst van 5G-connectiviteit, de toenemende onderlinge verbindingen in het IoT en de ‘always-on’-strategie is er steeds meer mogelijk.

Dit is een goed moment om ervoor te zorgen dat je mobiele strategie de ontwikkelingen kan bijbenen.

Big data

Het is tegenwoordig de gangbare praktijk om gegevens uit alle hoeken van een bedrijf op één plaats op te slaan. Maar de manier waarop we die gegevens gebruiken in het besluitvormingsproces laat een verschuiving zien. De cognitieve kunstmatige intelligentie is inmiddels zover dat computers juiste besluiten kunnen nemen op basis van big data. En ze worden beter naarmate ze meer gegevens verwerken. Het Midden-Oosten is een broedplaats voor machinaal leren, en dan vooral op het gebied van fin-tech.

Cloudservices

Dankzij de cloudoplossingen die het derde platform biedt, kunnen de IT-oplossingen van ieder bedrijf toegankelijk worden gemaakt voor alle apparaten met netwerkverbindingen. Hierdoor kan de data-opslag, die veel energie en onderhoud vergt, op externe locaties worden uitgevoerd.

De belangrijkste innovatie is dat een breder aanbod van cloudopslag-oplossingen geschikt is voor bedrijven van alle formaten. Met configuraties out-of-the-box, serverarrays op instapniveau en de hybride cloud kunnen steeds meer bedrijven zich bevrijden van oplossingen met dure en ouderwetse hardware.

Ook jouw bedrijf zal de implementatie van het derde platform de hoogste prioriteit moeten geven. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je je wervings- en ontwikkelingsstrategie moet aanpassen, zodat je een IT-team kunt samenstellen dat de ontwikkelingen vóór is en blijft. Maar ook mag je absoluut niet op je lauweren gaan rusten. De ontwikkelingen binnen het derde platform blijven doorgaan, en je team moet dus ook gebruiksscenario’s blijven onderzoeken en klaarstaan om technologische verbeteringen te implementeren.

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het kantoor in 2020

Wat organisaties van de 21e eeuw moeten weten.