Netwerkstoringen: wat is de oorzaak en hoe kun je ze voorkomen?

Phil Muncaster

26/07/2017

Het bedrijfs-WAN behoort tot het kloppend hart van de onderneming. Het is een cruciale schakel binnen je ICT-omgeving die van levensbelang is voor je activiteiten. Naarmate systemen steeds complexer worden, apparatuur ouder wordt en IT teams steeds zwaarder worden belast, komen storingen steeds vaker voor. Waardoor worden ze veroorzaakt en hoe kunnen IT-managers de risico’s beter beheersen?

Downtime: een woord dat IT-managers de schrik om het hart doet slaan. Netwerkonderbrekingen zijn de grootste oorzaak van ICT-storingen. Ga maar na: ook al werken je apps, services en zelfs je apparaten perfect, zonder een netwerk om te communiceren, zijn je systemen gehandicapt.

Volgens sommige schattingen trad bij 89 procent van de bedrijven in 2016 ten minste één ongeplande onderbreking op, en bij 69 procent twee of meer.

Hoge kosten

De directe kosten van netwerkstoringen lopen van verminderde productiviteit van werknemers en mogelijke boetes van regelgevende instanties tot kosten die zijn gerelateerd aan IT-onderzoek naar de oorzaak ervan. Verder is er een directe impact op de inkomsten als gevolg van mogelijke enorme reputatieschade voor de organisatie, met als gevolg weglopende klanten en dalende aandelenprijzen.

Het recente ICT-incident bij British Airways laat zien welke mogelijk catastrofale gevolgen een eenvoudige uitval van het netwerk kan hebben. Waarschijnlijk veroorzaakte een spanningspiek in een Brits datacenter schade aan servers en had een rampzalig domino-effect, waardoor het inchecksysteem en andere operationele faciliteiten buiten bedrijf werden gesteld. Hierdoor moesten vliegtuigen aan de grond blijven, waren tienduizenden passagiers dagenlang gestrand en bedroegen de kosten voor de luchtvaartmaatschappij misschien wel £ 80 miljoen aan omzet, vergoedingen aan passagiers en andere kosten.

Elk incident is anders, maar IHS schat dat ICT-downtime een middelgrote organisatie in Noord-Amerika gemiddeld $ 1 miljoen per jaar kost, oplopend tot meer dan $ 60 miljoen voor een grote organisatie. Afzonderlijke gegevens van IDC duiden erop dat ongeplande downtime van toepassingen – mogelijk het gevolg van netwerkstoringen – de Fortune 1000-bedrijven een schadepost oplevert tot wel $ 2,5 miljard per jaar. De oprichter van Blue Wireless, Ivan Landen, schat dat de kosten van een netwerkuitval kunnen oplopen “van $ 500 per uur wanneer een paar mensen stilzitten, tot $ 100.000 per uur wanneer de storing gevolgen heeft voor de logistiek, transacties met klanten, enzovoort.”

Belangrijkste oorzaken van netwerkuitval

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een gemiddelde netwerkuitval? Deze kunnen ruwweg worden onderverdeeld in drie basiscategorieën:

1. Menselijke fout: volgens de geruchten heeft dit een rol gespeeld bij de storing bij BA. Netwerken zijn gecompliceerde systemen waarbij een teveel aan handmatige processen kan leiden tot configuratiefouten en dergelijke.

2. Stroomuitval: naar verluidt de grootste schuldige achter de narigheid bij BA. Dit kan gebeuren als gevolg van milieuomstandigheden als blikseminslag, maar ook door problemen met ventilatoren, condensatoren, stuurschakelingen en voedingscomponenten.

3. Beveiliging: nalaten om software en firmware van de benodigde patches te voorzien kan leiden tot netwerkuitval. Daarnaast is er een toename in het aantal DDoS-aanvallen, opgezet om aansluitingen te overbelasten en hele organisaties offline te halen.

4. Hardware: waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van netwerkproblemen. En dit verergert alleen maar naarmate de apparatuur ouder wordt.

5. Verbindingsstoringen: de vaste infrastructuur wordt blootgesteld aan fysieke schade, wat kan leiden tot uitval en opstoppingen.

Netwerkrisico’s minimaliseren

Nu dat we inzicht hebben in de belangrijkste oorzaken van een netwerkuitval, komen we tot de vraag hoe IT-managers het risico zo laag mogelijk kunnen houden en de cruciale systemen draaiende kunnen houden? Belangrijke investeringen zijn:

  • DDoS-mitigatieservice.
  • Netwerkfailoverservice, met draadloze verbinding (3G/4G) voor wanneer de vaste infrastructuur uitvalt.
  • Netwerkmonitoring om vroege tekenen van storingen te ontdekken.
  • Evaluatievan wijzigingen in het netwerk.
  • Overschakelen naar software-defined networking (SDN) om het netwerkbeheer te vereenvoudigen en het aantal handmatige fouten te verminderen.

Welke strategie de juiste is, hangt uiteindelijk grotendeels af van het budget en de middelen van de organisatie. Maar gelet op de toenemende impact van storingen op de reputatie en de financiën, moeten IT-leiders elk probleem direct aanpakken voordat het de kans heeft om te escaleren.

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het kantoor in 2020

Wat organisaties van de 21e eeuw moeten weten.