De invloed van generatie Z op de werkplek

Lucy George

28/04/2017

Generatie Z dringt door tot de werkplek. We kijken naar hun dromen en verwachtingen en hoe werkgevers hierop in kunnen springen.

Hyperverbonden, politiek bewust en ondernemend: generatie Z wordt volwassen. Met alle gevolgen voor hoe we leven en werken. Gen Z is geboren tussen 1995 en 2010 en vormt 40 procent van de consumenten in de VS in 2020.

De media hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het werven en behouden van hun voorgangers, de millennials. Maar hoe zit het met de toetreding tot de arbeidsmarkt van Gen Z? Doordat gelijktijdig de babyboomers met pensioen gaan en de millennials naar leidinggevende functies doorschuiven, staan er op de werkvloer grote veranderingen voor de deur. We kijken naar wat Gen Z-ers onderscheidt van hun voorgangers en wat die verschillen betekenen voor hun werkgevers.

Ze zijn de enige echte digital natives

Millennials zijn weliswaar technisch vakkundig, maar ze worden voorbijgestreefd door Gen Z, van wie de meesten volledig zijn opgegroeid met het internet. Ze zijn uitstekende multitaskers die snel informatie kunnen verwerken, omdat ze ervaring hebben met multidimensioneel onderwijs, amusement en communicatie. Maar dit vermogen om content snel te scannen en te filteren gaat gepaard met een kortere aandachtsspanne: acht seconden, tegen twaalf in 2000.

Om de aandacht van deze groep te wekken en te behouden, moeten bedrijven meerdere platformen inzetten, zoals het slimme gebruik van sociale kanalen. Met bondige content waarin het draait om afbeeldingen maak je meer kans mensen binnen te halen, net als technische snufjes op de werkplek die medewerkers onafhankelijk maken en hun expertise onderkennen.

Iets waar je ook rekening mee moet houden, is dat Gen Z verslaafd is aan digitale apparaten – werkgevers kunnen hiervan profiteren door nuttige toepassingen op het werk te vinden voor techniek die bij een bepaalde levensstijl hoort.

Ze zijn ondernemend

Gen Z is opgegroeid in een tijd van economische onzekerheid en is zich bewust van de kosten die een universitaire opleiding met zich meebrengt. Daarom zijn deze jongeren eerder geneigd om in plaats van hoger onderwijs te kiezen voor een baan of hun eigen zakelijke onderneming.

Uit een onderzoek van Millennial Branding en Internships.com komt naar voren dat 72 procent van de middelbare scholieren in de VS een eigen bedrijf wil starten. Volgens Universum, heeft meer dan de helft van de Gen Z-ers wereldwijd vergelijkbare ambities. Ook zijn er aanwijzingen dat deze groep politiek en sociaal meer betrokken is en behoefte heeft aan een carrière met een positieve uitwerking op de wereld.

Hieruit volgt dat Gen Z moeilijker te werven en te behouden is. Dit wordt onderstreept door een onderzoek van Adecco Staffing USA uit 2015. Daaruit blijkt dat 83 procent van de studenten drie jaar als de maximale duur van hun eerste dienstverband zien. Een kwart (27 procent) verwacht hooguit een jaar hun eerste baan te behouden.

Om het traditionele dienstverband aantrekkelijk te houden, moeten bedrijven nieuwe starters kansen bieden om te innoveren, hun ondernemingsgeest te ontwikkelen en doelgerichte werkzaamheden na te streven. Daarvoor hebben ze een sterk trainingsprogramma nodig. Ook is het een goed idee om verder te kijken dan de gevestigde hiërarchie op de werkvloer.

Hun werkprioriteiten lopen uiteen

Gen Z-ers zijn veeleisend als het gaat om de verwachtingen voor hun carrière en ze doen vaak grondig onderzoek naar hun mogelijke werkgevers. Hun prioriteiten zijn vaak onderwerp van discussie. Onderzoeken brengen uiteenlopende motivaties aan het licht. Het internationale onderzoek van Universum geeft aan dat 40 procent vooral op zoek is naar een balans tussen werken en leven en werkzekerheid. Een wereldwijd onderzoek van Monster noemt een zorgverzekering, het salaris en een respectabele baas als belangrijkste factoren. Ondertussen hebben ze met hun wereldwijde, ruimdenkende kijk op het leven vaak behoefte aan een veelzijdige werkplek met de blik naar buiten.

Tot slot kijken Gen Z-ers kritisch naar merken en hun marketingmethoden. Daarom is het belangrijk om bij de werving van nieuwe kandidaten inventief en transparant te werk te gaan.

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het kantoor in 2020

Wat organisaties van de 21e eeuw moeten weten.