Marktdynamiek en het effect op datacenters

Tikiri Wanduragala

26/05/2017

Mark Twain zou ooit hebben gezegd of geschreven: “Je komt niet in de problemen door wat je niet weet, maar door wat je zeker denkt te weten en wat toch niet waar is.” Of deze uitspraak nou wel of niet van hem afkomstig is, hij vat heel goed de uitdagingen samen waar CIO’s en datacenterbeheerders momenteel voor staan.

In de komende maanden krijgen de servermarkt en datacenters te maken met grote veranderingen. Nieuwe technologieën, producten en diensten die op de markt worden gebracht, betekenen dat wij ICT op een andere manier gaan gebruiken.

Om te kunnen begrijpen wat deze nieuwe producten en diensten inhouden, moeten we wat afstand nemen en de onderliggende marktdynamiek bekijken om de uitdagingen voor CIO’s en datacenterbeheerders te kunnen zien.

Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat de hoeveelheid gegevens die wereldwijd wordt verplaatst exponentieel toeneemt. Deze toename wordt veroorzaakt door de verbeterde mogelijkheden en capaciteiten van apparatuur, betere toegankelijkheid en het toegenomen gebruik. Volgens sommige brancheanalisten zal dankzij deze factoren de hoeveelheid gegevens in 2020 verzesvoudigd zijn.

Deze enorme berg gegevens moet worden verwerkt door servers, in zowel openbare als particuliere datacenters. Dit stelt traditionele datacenters voor nieuwe uitdagingen. Die zijn immers ontworpen vanuit de aanname dat het bedrijf of de organisatie de structuur, waarde, hoeveelheid en toegankelijkheid van de gegevens bepaalt.

Stel je het internet voor als een ‘zee’ van gegevens, tegenover de ‘vijvertjes’ waarover bedrijven en organisaties beschikken. De gegevens in bedrijfssystemen zijn gestructureerd en vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Voor de internet-‘zee’ geldt dat niet. Als je daarin zoekt naar gegevens die een bruikbaar inzicht geven in het gedrag en de kooppatronen van consumenten, moet je je misschien eerst door een miljoen ‘katten’-plaatjes zien te worstelen.

Achter de modekreten

Big data, analyse en kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) zijn de technische middelen waarmee dit probleem kan worden opgelost. Maar we hebben de neiging om ons blind te staren op de modekreet ‘big data’, waardoor we de intrinsieke waarde ervan over het hoofd zien. Voor wat betreft bedrijven moeten we big data zien als de bron voor een gedetailleerder beeld van bestaande klanten en hun gedrag en voor informatie over potentiële toekomstige klanten.

Achter al het rumoer over de groeiende gegevensberg gaan de toepassingen verscholen, die ik zie als de belangrijkste onderdelen in het datacenter. Neem bijvoorbeeld de kaartapp op je telefoon, die de logica bevat waarmee je van A naar B komt. Precies zo brengt de logica in een bedrijfstoepassing een bedrijfsproces tot stand, zoals het boeken van een vliegticket of het uitvoeren van een banktransactie.

Als je een bedrijfsproces wilt wijzigen, moet je de toepassing wijzigen. Als je de prestaties van een toepassing verbetert, verbeter je ook de prestaties van het bedrijfsproces.

Toepassingen evolueren: van monolithische programma’s die uitgaan van de structuur van de organisatie, veranderen ze in flexibele en dynamische apps die worden gedefinieerd door de gebruikspatronen van eindgebruikers. Voor de CIO of datacenterbeheerder betekent dit een extra complicatie. De traditionele toepassingen die het bedrijf draaiende houden, moeten worden onderhouden en geactualiseerd, maar daarnaast moeten ze ook een omgeving bieden waarin de nieuwe klasse toepassingen kan worden ondergebracht.

Bij een gebrek aan een geschikte infrastructuur die aan de nieuwe vereisten voldoet, hebben ontwikkelteams vaak al openbare cloudsystemen gebruikt voor zowel het ontwikkelen als het hosten van de toepassingen. Dit leidt tot nog meer hoofdbrekens, als ICT-budgetten niet worden beheerd door de ICT-afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de datacenters en er geen rekening wordt gehouden met controlemaatregelen voor beveiliging, back-up en calamiteitenherstel.

Een nieuwe rol voor datacenters

Cloudcomputing heeft ICT in het bedrijfsleven onherkenbaar veranderd. Als we een idee willen krijgen van wat ons nog te wachten staat, is het zinnig om even te kijken welk effect het had op datacenters in de afgelopen vijf tot acht jaar.

Toen cloudcomputing voor het eerst opdook, werd het begroet als de laatste nagel aan de doodskist voor bedrijfsdatacenters. Alles zou worden gehost in een paar enorme datacenters, zo groot als kleine steden en met een bijbehorend stroomverbruik. En daarmee was de kous af. De realiteit bleek toch anders. Aanvankelijk konden alleen eenvoudige VM’s worden gehost; volledige bedrijfstoepassingen kon men er nog niet op kwijt. En verschillende organisaties en overheden vonden de locatie en beveiliging van klantgegevens problematisch. Dit dwong de cloudproviders om te evolueren. Ze zetten lokale en regionale vestigingen op en breidden hun aanbod uit, zodat ze ook complexere toepassingsomgevingen konden onderbrengen. Maar dit voldeed nog niet helemaal aan de wens van organisaties voor volledige controle over hun toepassingen en gegevens. Gezien de bedreigingen door de toename in georganiseerde aanvallen, diefstal van gegevens en ransomware is dat juist een grote vereiste.

In deze omstandigheden lijkt tegenwoordig een hybride-cloudmodel de toekomst te hebben. Hierin worden de eenvoudige implementatie en voordelen van een openbare cloud gekoppeld aan de beveiliging en beheersbaarheid van een traditioneel datacenter. En zo nodig kan ook de openbare cloud worden ingezet voor extra vermogen of capaciteit. Interessant is dat ook dit model weer de toepassingen centraal stelt en voornamelijk drijft op de van oudsher bekende toepassingsleveranciers zoals Microsoft, SAP en IBM, die een lange traditie op het gebied van bedrijfsdatacenters hebben.

De positie van Lenovo

Klanten kiezen voor Lenovo als provider van hun datacenterinfrastructuur op basis van drie belangrijke factoren.

Allereerst zijn er onze partnerschappen. Lenovo levert zelf geen hypervisors of toepassingen en heeft daarom de vrijheid om tijdens de ontwikkelingsfase van producten partnerschappen aan te gaan met bekende leveranciers. Een bewijs hiervoor is ons langdurige partnerschap met SAP. In de afgelopen jaren koos SAP onze servers niet alleen om daarop de HANA-software te ontwikkelen, maar ook om daarmee drie SAP HANA-cloudsystemen samen te stellen. Met een marktaandeel van ruim 50 procent is Lenovo daarmee nu wereldwijd de marktleider in SAP HANA-oplossingen.

De tweede factor houdt verband met de transformatie die de datacentermarkt momenteel doormaakt. Op het gebied van netwerken en opslag, waar momenteel de meest ingrijpende veranderingen optreden, hoeft Lenovo geen bestaand productassortiment te beschermen. Dat betekent dat we bij de toepassing van nieuwe technologieën zo snel kunnen reageren als de klant wil. En juist die technologieën hebben het vermogen om de kostenstructuur van het datacenter te veranderen.

Ten derde zijn veel van de nieuwe technologieën die ik in dit artikel noem afkomstig uit de gebieden van webscale en High-Performance Computing (HPC). Lenovo staat op de tweede plaats in de TOP500-lijst van supercomputers en een meerderheid van de toonaangevende academische organisaties maakt gebruik van Lenovo-systemen. Dit zijn enkele van de meest veeleisende computeromgevingen ter wereld; Lenovo heeft de capaciteiten om ze te plannen, te implementeren en te ondersteunen. Deze waardevolle capaciteiten en de kennis die wij in dergelijke complexe omgevingen vergaren, combineren wij vervolgens met onze ervaring in productie en logistiek om zo een nieuwe klasse van serversystemen te kunnen ontwikkelen.

Uiteindelijk verlangt elke klant een ander resultaat van zijn investering in de toekomstige datacenterinfrastructuur. Einstein zou hebben gezegd: ”De definitie van waanzin is om telkens weer hetzelfde te doen en een ander resultaat te verwachten.” Lenovo stelt zijn klanten in staat om dingen op een andere manier te doen.

Neem samen met Lenovo deel aan de ISC High Performance 2017, van 19 tot en met 21 juni in Frankfurt (Duitsland). Hier kun je de HPC-platforms bewonderen waarmee wij de toppositie in Europa hebben bereikt, en ook een blik in de toekomst werpen.

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het kantoor in 2020

Wat organisaties van de 21e eeuw moeten weten.